top of page

Hip Hop 

 

Verdere info volgt. 

Voor getalenteerde dansers, dansers die opvallen tijdens de hip hop lessen hebben we het Demoteam.


Hier wordt verder ingezoomd op de techniek, het tempo ligt hoger, de choreografie wordt ingewikkelder.

Daarnaast is uitstraling en podium presentatie belangrijk.

Kracht, lenigheid, dynamiek en attitude worden getraind.


Deze groep treedt vaker op.

bottom of page